Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Velkommen til samlet Driftsudbud 2012 ​
Nyheder​ Orientering
2012-10-02
Tildelingsresultat er nu lagt under modtagne tilbud.

2012-07-13
Der er nu lagt reviderede tilbudsoversigter for alle vinterentrepriser under modtagne tilbud.

2012-07-10
Tilbudsoversigt for alle vinterentrepriser ligger nu under modtagne tilbud.

2012-07-04
Samlet tilbudsoversigt er nu lagt under Modtagne tilbud.
Alle udbud ligger under Afsluttede udbud.

2012-06-27
Rettelsesblad for hovedområdet LVD er lagt på portalen.
Spørgsmål/svar er opdateret.

2012-06-26
Spørgsmål/svar er opdateret.
Rettelsesblade for hovedområdet ME er lagt på portalen.
 
2012-06-22
Spørgsmål/svar er opdateret.

2012-06-21
Spørgsmål/svar er opdateret.
Rettelsesblade for hovedområdet VIN er lagt på portalen.

2012-06-20
Spørgsmål/svar er opdateret.

2012-06-18
Rettelsesblade med tilhørende dokumenter for hovedområderne BER, BEL, LVD og ME-KB er lagt på portalen.
Spørgsmål/svar er opdateret.

2012-06-15
Spørgsmål/svar er opdateret.

2012-06-13
Spørgsmål/svar er opdateret.

2012-06-12
Der er lagt nyt dokument under "Vejledende dokumenter".

2012-06-08
Der er lagt to nye filer fra Vinterorienteringsmøder på Vejledende dokumenter under Referater og overheads.
Spørgsmål og svar er opdateret.
Der er lagt rettelsesblade med tilhørende dokumenter under hovedområderne: LVD, BEL, VIN og ME.

2012-06-07

Spørgsmål/svar er opdateret.

2012-06-06
Rettelsesblade med tilhørende dokumenter for hovedområdet LVD er lagt på portalen.

2012-06-01
Spørgsmål/svar er opdateret.
Der er lagt rettelsesblade på alle entrepriser med tilhørende nye dokumenter.

2012-05-30
Spørgsmål/svar er opdateret.

2012-05-25
Rettelsesblade for hovedområdet ME er lagt på portalen.

2012-05-24
Der er revideret et dokument under "Vejledende dokumenter".
Der er lagt invitation til besigtigelse af arbejdspladser, nederst på denne side.

2012-05-23
Der er anført tilmeldingsfrist i invitationen til Vintermøder nederst på siden.

2012-05-22
"Vejledende dokumenter" er opdateret med 2 nye dokumenter, samt med overheads fra mødet i Vejle.
"Spørgsmål/svar" er opdateret.
Der er lagt rettelsesblad nr. 3 på følgende hovedområder: BEL, BER, LVD og VIN, med tilhørende nye dokumenter.
Der er lagt rettelsesblad nr. 2+3 på fagområdet Klapbroer (ME-KB). Samt udskiftet TBL, TABG og SAB med bilag.
 
2012-05-15
Nye dokumenter er lagt på siden "vejledende dokumenter".

2012-05-15 
Forevisning af tilsynsbiler.pdfForevisning af tilsynsbiler.pdf
Datoer for fremvisning af tilsynsbiler er anført nederst på forsiden.
2012-05-09
Rettelsesblad nr. 2 lagt under alle entrepriser (bortset fra ME-KB). Dokumenter er suppleret eller udskiftet, som anført i rettelsesblad.
Vejledende dokumenter er opdateret.
Spørgsmål/svar er opdateret.

2012-04-27
Rettelsesblade er lagt under alle entrepriser.
Dokumenter er suppleret eller udskiftet, som anført i rettelsesblad.
Invitation til orienteringsmøde om Vintertjeneste er lagt som link på denne side.
Der er lagt nye vejledende dokumenter på portalen.
 
2012-04-20
Dagsorden for møde i Vejle lagt som link på denne side.
Nye spørgsmål/svar opdateret.

2012-03-31
Udbudsdokumenter er lagt på portalen for alle udbud.

 

Vejdirektoratet modtog ved licitationen den 3. juli 2012 i alt 1142 tilbud fra 150 tilbudsgivere. Vejdirektoratet har gennemgået tilbuddene og vurderet disses egnethed og konditionsmæssighed iht. bestemmelserne i "Bestemmelser om udbud og tilbud", og har herunder udelukket tilbud fra to entreprenører på vinterentrepriserne og et tilbud fra en entreprenør indenfor hovedområdet belægning.

Vejdirektoratet har på de øvrige tilbud gennemført en samlet tildelingsberegning efter kriteriet "udelukkende laveste pris", hvorved forstås den kombination af alle tilbud, afgivet ved Samlet driftsudbud 2012, der samlet giver den laveste pris for Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet har herved konstateret, at tilbud på "Vintertjeneste på kørebaner" og "Vintertjeneste specialmaskiner" i væsentlig grad overstiger Vejdirektoratets budget til disse opgaver. Vejdirektoratet har derfor annulleret licitationen for disse to fagområder, og vil revurdere det udbudte omfang. Der er ikke afgivet kombinerede tilbud hvor disse fagområder indgår sammen med øvrige fagområder, hvorfor annulleringen ikke får indflydelse på den foretagne tildelingsberegning.

Vejdirektoratet har i dag fået godkendt den samlede tildeling og tildelingsøkonomi og har samtidig med denne orientering sendt mail til samtlige tilbudsgivere om resultatet, og opdateret "Samlet driftsudbud/Modtagne tilbud" med det samlede resultat.

Vejdirektoratet planlægger at indgå kontrakt med de udvalgte tilbudsgivere efter "Stand still-periodens" udløb den 15. oktober 2012.

_____________

Vejdirektoratet beklager, at Tilbudsoversigter for alle vinterentrepriser først er blevet lagt på leverandørportalen i løbet af mandag den 9. juli 2012.

Vejdirektoratet har påbegyndt kontrol af de modtagne tilbud, herunder om de er med i tilbudsoversigterne og om de opfylder egnethedskravene.

Tildelingsbeslutning kan forventes offentliggjort medio september.
_____________

Licitationen tirsdag den 3. juli kl. 10.00 i Vejdirektoratet, Guldalderen 12, 2640 Hedehusene

Licitationslokalet åbner kl. 8.30.

Tilbudsgiverne opfordres til at komme i god tid, så tilbud kan være registreret inden kl. 10.00.

Ved modtagelsen opdeles tilbud i 6 grupper:

 • Kombinerede tilbud, der omfatter mere end et hovedområde
 • Belægninger
 • Løbende Vejdrift
 • Mekaniske og elektriske konstruktioner
 • Beredskab
 • Vinter

Kl. 10.00 lukkes dørene, og der modtages ikke flere tilbud. 

Når alle tilbud er registreret påbegyndes oplæsningen.

 

Grupperne oplæses i den nævnte rækkefølge, bortset fra "Vinter", der ikke oplæses. Inden for hver gruppe oplæses tilbuddene i den rækkefølge de er registreret.

 

Der vil blive lagt en tilbudsoversigt på Leverandørportalen senest den 5. juli, omfattende alle tilbud.

Alle tilbudssamlelister vil blive offentliggjort senest den 5. juli på Leverandørportalen.


_____________

UDLØB AF SPØRGEFRISTEN

Spørgefristen udløber iht. Bestemmelser om udbud og tilbud 10 arbejdsdage før tilbudsafgivelsen.

Vejdirektoratet har besluttet at besvare spørgsmål, der er modtaget inden fredag den 22. juni kl. 10:00 på  drift2012@vd.dk.
Spørgsmål, der modtages efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at lægge svar på leverandørportalen senest den 27. juni.
Spørgsmål, der modtages senere end den 27. juni, vil ikke blive besvaret.
Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort senest den 27. juni.

Tilbudsgiverne skal huske på, at der skal afgives tilbud på de mængder der indgår i tilbudslisterne på Leverandørportalen, også selv om Vejdirektoratet har erkendt mindre fejl i disse.

______________

Samlet driftsudbud 2012 er Vejdirektoratets køberprofil hvor alle oplysninger om Vejdirektoratets driftsudbud i første halvår 2012 er samlet. Udbud af Vedligeholdsarbejder på belægninger og bygværker er ikke en del af dette udbud, og findes under overskriften "Aktuelle udbud".

 
I "rullegardinmenuen" er angivet de hovedområder driftsarbejderne er udbudt i:
·         Løbende Vejdrift
·         Belægning
·         Mekaniske og elektriske installationer
·         Beredskab
·         Vintertjeneste
 
Inden for hvert menupunkt gives adgang til det relevante udbudsmateriale.
 
I rullegardinmenuen findes yderligere følgende tre menupunkter:
·         Modtagne tilbud – hvor alle tilbud vil være tilgængelige efter licitationen
·         Vejledende og orienterende dokumenter
o    Vejledning i udfyldelse af tilbudslister
o    Vejledning i forståelse af egnethedskravene ved samlet tilbud
o    Forklaring om hvorledes tildelingen foretages
o    Referater og overheads fra orienterende møder
o    osv.
·         Spørgsmål og svar
 

Hvis spørgsmål giver anledning til ændring i udbudsmaterialet udgives der rettelsesblade, som findes under hver enkelt entreprise.

Der afholdes orienterings- og spørgemøder vedr. vintertjeneste primo juni.

SD 2012 -Invitation info-møder for VIN den 1  - 4  - og 7  JUNI 2012_20042012.pdfSD 2012 -Invitation info-møder for VIN den 1 - 4 - og 7 JUNI 2012_20042012.pdf

Fremvisning af arbejdspladser på broer og tunneler.pdfFremvisning af arbejdspladser på broer og tunneler.pdf

Der afholdes licitation den 3. juli 2012

Arbejdet skal gennemføres i perioden 2013-2017.